FIRMA


HISTORIA FIRMY

35 lat doświadczenia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADPOL” istnieje na rynku od 1983 roku. Na początku swojego istnienia przedsiębiorstwo zajmowało się świadczeniem usług w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie m. Wrocław. W ciągu kolejnych lat rozszerzyliśmy zakres usług, m.in. o roboty związane z budową i remontami dróg oraz mostów.

250+ zrealizowanych inwestycji

Dynamiczny rozwój Naszej Firmy, w ostatnich latach, w zakresie świadczonych usług stawia naszą firmę w gronie znaczących przedsiębiorstw.

Zaawansowane technicznie inwestycje

Firma obecnie zajmuje się m.in. utrzymaniem i remontami obiektów inżynierskich (mosty, przejścia podziemne, tunele drogowe, kładki), utrzymaniem i wymianą barier energochłonnych, pracami związanymi z budową dróg oraz robotami instalacyjnymi (w szczególności sieci cieplne).

Zarządzana z głową

Firma od wielu lat zarządzana jest przez osoby mocno zaangażowane w rozwój firmy, posiadające duże doświadczenie w branży, jak również niezbędne kwalifikacje i wykształcenie.

50+ pracowników

W obecnej chwili zatrudniamy ponad pięćdziesięciu pracowników, dysponujemy szerokim spektrum asortymentu i sprzętu renomowanych marek.

MISJA

Misją P.W. „RADPOL” jest stałe doskonalenie jakości świadczonych usług i utrzymywanie
je na poziomie uznawanym w Europie za obowiązującą normę.

CEL

Głównym celem firmy „RADPOL” jest działanie na rzecz stałej poprawy konkurencyjności i obecności marki na rynku poprzez sukcesywne inwestycje i stawianie przed sobą kolejnych wyzwań.


LUDZIE

Najważniejsi są ludzie, ich zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego w firmie „RADPOL” mają najwyższy priorytet. Standardy i zasady BHP są konsekwentnie przestrzegane. W trosce o bezpieczeństwo pracy odbywają się szkolenia jak należy postępować, by unikać sytuacji niebezpiecznych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie wykonywanych prac.