OFERTA
Roboty drogowe

Firma „RADPOL” każdego roku buduje i remontuje drogi, parkingi, konstrukcje powierzchni przemysłowych, wszelkiego rodzaju konstrukcje drogowe. Zajmujemy się również wielosezonowym utrzymaniem sieci drogowych oraz doradztwem technicznym. Realizujemy inwestycje o bardzo zróżnicowanej wielkości i stopniu trudności.

ZAKRES ROBÓT

 • kompleksowe wykonanie dróg, placów parkingowych, zatoczek,
 • remonty i wykonywanie nawierzchni bitumicznych, betonowych, tłuczniowych,
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
 • równanie i wzmacnianie nawierzchni nieutwardzonych,
 • remonty i wykonywanie przepustów drogowych,
 • roboty odwodnieniowe powierzchniowe,
 • odtworzenia nawierzchni.Budownictwo inżynieryjno - lądowe

Firma „RADPOL” realizuje projekty związane z budową oraz przebudową infrastruktury drogowej. Zajmujemy się realizacją m.in. prac na obiektach mostowych, murach oporowych, barierach energochłonnych oraz ekranach akustycznych.

ZAKRES ROBÓT

 • przebudowa/remonty obiektów mostowych wraz z opracowaniem dokumentacji,
 • naprawy i zabezpieczanie konstrukcji nośnych,
 • naprawy powierzchni betonowych i wykonywanie powłok zabezpieczających,
 • naprawy elementów wyposażenia obiektów inżynierskich,
 • malowanie i zabezpieczanie konstrukcji obiektów inżynieryjnych na wysokościach,
 • renowacja zabytkowych obiektów inżynieryjnych,
 • budowa/przebudowa/remonty murów oporowych,
 • montaż barier energochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych oraz ekranów akustycznych,
 • przebudowa/remonty/utrzymanie tuneli i przejść podziemnych.Roboty instalacyjne


Najstarsza gałąź firmy „RADPOL”. Robotami instalacyjnymi zajmujemy się z powodzeniem od ponad 30 lat. Opracowujemy dokumentację projektową, prowadzimy pracę na sieciach, wielosezonowo usuwamy awarie na sieciach ciepłowniczych na terenie m. Wrocław.

ZAKRES ROBÓT

 • wykonywanie/remonty/konserwacja sieci c.o.,
 • wykonywanie/remonty/konserwacja sieci wod,-kan., instalacji odgromowych, sieci energetycznych,
 • remonty i modernizacje komór oraz węzłów cieplnych,
 • modernizacje przepompowni wód drenażowych i ściekowych,
 • opracowanie dokumentacji projektowych.


Usługi specjalistyczne i wynajem

Firma „RADPOL” realizuje projekty związane z budową oraz przebudową infrastruktury drogowej. Zajmujemy się realizacją m.in. prac na obiektach mostowych, murach oporowych, barierach energochłonnych oraz ekranach akustycznych.

ZAKRES ROBÓT

 • roboty ziemne i rozbiórkowe,
 • roboty torowe i spawalnicze,
 • stabilizacja gruntu,
 • ścianki szczelne,
 • utrzymanie czystości na obiektach użyteczności publicznej,
 • wynajem sprzętu,
 • sprzedaż sprzętu.