rad-pol logo

Firma

Firma RADPOL powstała w 1983 roku. Początkowo zajmowaliśmy się budową, przebudową oraz remontami sieci i przyłączy ciepłowniczych we Wrocławiu. Z biegiem czasu rozszerzyliśmy ofertę o budowę oraz bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich.

Obecnie zajmujemy się:

  • Budową sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych
  • Budową, przebudową i remontami dróg, chodników, parkingów, ulic, placów - wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Bieżącym utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych
  • Budową, przebudową i remontami mostów, wiaduktów, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, estakad, kładek
  • Bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz tuneli i przejść podziemnych a także barier energochłonnych

Roboty realizujemy na podstawie projektów otrzymanych od zamawiających lub w systemie zaprojektuj i zbuduj. Prowadzimy działalność na obszarze województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych.

Radpol w liczbach

Doświadczenie

Blisko 40 lat doświadczenia w branży budowlanej.

Inwestycje

Ponad 250 zrealizowanych inwestycji związanych z budową sieci ciepłowniczych, modernizacją obiektów inżynierskich oraz budową dróg.

Pracownicy

Ponad 50-ciu doświadczonych pracowników posiadających wymagane umiejętności kwalifikacje.

Historia

Historia firmy RAD-POL to historia wzrostu i ewolucji, która doprowadziła tę początkowo niewielką firmę do pozycji jednego z większych przedsiębiorstw budowlanych na terenie Dolnego Śląska.

Początki

1983

Pierwsza siedziba

Rozszerzenie działalności o budownictwo inżynieryjno-lądowe

Dobra passa pozwala firmie rozwinąć skrzydła. Poszerzamy swoją działalność o budownictwo inżynieryjno-lądowe. Uczymy pracować się na obiektach mostowych, kładkach dla pieszych, wiaduktach, estakadach, tunelach, przepustach,  etc. Początki lat 90-tych to początki współpracy firmy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu (ZDiK) czy Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, obecnie znanym pod nazwą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Rozwój firmy wiąże się również z powiększeniem kardy pracowniczej, zatrudniamy specjalistów, którzy przez kolejne lata będą współpracować z firmą i odnosić znaczące sukcesy na wrocławskim rynku. Firma zmienia lokalizację. Przenosimy się z ciasnego biura w przedwojennej kamiennicy do   nowoczesnego budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki. Tutaj zaczyna się rysować nowy etap w historii firmy. Firma otwiera się na nowości na rynku, zaczyna wykorzystywać swoją pozycję na rynku celem dalszego rozwoju. Zmieniamy również lokalizację bazy sprzętowej – zakupujemy piękną działkę wraz z zabudowaniami na wrocławskich Maślicach, która służy nam przez wiele kolejnych lat. 

1999

Poszerzenie prowadzonej działalności o roboty drogowe

Firma nie zwalnia tempa. Ilość kontraktów powoduje, że wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, powiększamy kadrę pracowniczą oraz rozszerzamy flotę. W 2003r. powstaje Spółka z o.o. , która powoli przejmuje profil i zadania pierwotnej firmy. Zarząd spółki to Marian Radaszewski i synowie - Artur i Jacek, którzy przez cały okres działalności pracują wspólnie wspomagani przez wiedzę i doświadczenie założyciela firmy, rozszerzając działalność firmy o roboty drogowe. I tutaj zaczyna się kolejny etap życia firmy RADPOL. Zaczynamy współpracę z kontrahentami tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Interesują się nami ościenne Gminy, z którymi nawiązujemy współpracę na długie lata. Zajmujemy się z powodzeniem budową, przebudową i remontami dróg, chodników, parkingów, ulic, placów - wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2005

2008

Intensywny rozwój firmy

Znowu zaczyna brakować miejsca. Decydujemy się na zmianę lokalizacji bazy sprzętowej firmy. Przeprowadzamy się na Jerzmanów. Tutaj tworzymy kolejne miejsce pracy dla naszych brygad. Z tego miejsca każdego dnia rano wyjeżdża każda brygada na realizowane inwestycje. Zmieniamy również lokalizację biura, administracja zaczyna funkcjonować na wrocławskim osiedlu Oporów. Ciągły rozwój powoduje, że pod nasze skrzydła trafia coraz więcej młodych ludzi - inżynierów i specjalistów, którzy przez następne lata będą uczyć się fachu i zdobywać doświadczenie na budowach realizowanych przez firmę. 

Lider w branży drogowej, mostowej i budowy sieci ciepłowniczej na terenie Dolnego Śląska

Po około 40 latach działalności na rynku, firma może pochwalić się sporym doświadczeniem w branży. Realizujemy w systemie generalnego wykonawstwa, specjalistyczne i złożone zadania w pełnym zakresie branży budowlanej. Zaczynając od projektu, kończąc na realizacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wszystko dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanego personelu, zaczynając do pracowników administracyjnych i inżynieryjnych, kończąc na doświadczonych pracownikach fizycznych. Baza sprzętowa firmy ciągle ewouluje, dzięki czemu możemy skutecznie i z powodzeniem prowadzić działalność na terenie woj. dolnośląskiego.