rad-pol logo

Oferta Radpol

Budujemy i remontujemy:

 • drogi, chodniki, parkingi, ulice i place
 • mosty drogowe i kolejowe, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady i kładki
 • sieci ciepłownicze i węzły cieplne

Prace wykonujemy na podstawie projektów otrzymanych od zamawiających lub w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Przy realizacji posługujemy się nowoczesną własną baza sprzętową.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis naszej oferty.

Roboty drogowe

Budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi, chodniki, parkingi, ulice, place wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. elementy małej architektury, sieci elektryczne, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, MKT, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa, organizacja ruchu oraz zieleń.

Prowadzimy roboty rozbiórkowe, ziemne wraz ze stabilizacją gruntu, podbudowy z kruszyw kamiennych i bitumiczne, nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej oraz bitumiczne wraz z robotami towarzyszącymi. Prace wykonujemy na podstawie projektów otrzymanych od zamawiających jak również zajmujemy się realizacja w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zajmujemy się bieżącym utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych w zakresie wykonywania prac bitumicznych, prac brukarskich, poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych.

Zakres robót

 • kompleksowe wykonanie dróg, placów parkingowych, zatoczek
 • remonty i wykonywanie nawierzchni bitumicznych, betonowych, tłuczniowych
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
 • równanie i wzmacnianie nawierzchni nieutwardzonych
 • remonty i wykonywanie przepustów drogowych
 • roboty odwodnieniowe powierzchniowe
 • odtworzenia nawierzchni

Budownictwo inżynieryjno - lądowe

Budujemy, modernizujemy i remontujemy obiekty inżynierskie takie jak, mosty drogowe i kolejowe, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, przepusty, estakady, kładki dla pieszych.

W zależności od wymagań konstrukcyjnych pomostu wykonujemy mosty płytowe, skrzynkowe, belkowe, sklepione, kratowe, łukowe. Obiekty inżynierskie wykonujemy ze względu na rodzaj materiału: stalowe, żeliwne, kamienne, betonowe, żelbetowe bądź drewniane. Prace wykonujemy w systemie zaprojektuj i zbuduj oraz na bazie projektów otrzymanych od zamawiających.

Zajmujemy się bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych, utrzymania tuneli i przejść podziemnych, barier energochłonnych.

Zakres robót

 • przebudowa/remonty obiektów mostowych wraz z opracowaniem dokumentacji
 • naprawy i zabezpieczanie konstrukcji nośnych
 • naprawy powierzchni betonowych i wykonywanie powłok zabezpieczających
 • naprawy elementów wyposażenia obiektów inżynierskich
 • malowanie i zabezpieczanie konstrukcji obiektów inżynieryjnych na wysokościach
 • renowacja zabytkowych obiektów inżynieryjnych
 • budowa/przebudowa/remonty murów oporowych
 • montaż barier energochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych oraz ekranów akustycznych
 • przebudowa/remonty/utrzymanie tuneli i przejść podziemnych

Roboty instalacyjne

To najstarsza gałąź firmy „Radpol”. Robotami instalacyjnymi zajmujemy się z powodzeniem od prawie 40 lat. Budujemy sieci i węzły cieplne z rurociągów tradycyjnych lub preizolowanych, w zależności od wymagań inwestora, zarówno w systemie zaprojektuj i zbuduj jak na bazie otrzymanych projektów od zamawiających.

Opracowujemy dokumentację projektową, prowadzimy pracę na sieciach, wielosezonowo usuwamy awarie sieci ciepłowniczych na terenie Wrocławia.

Zakres robót

 • wykonywanie / remonty / konserwacja sieci c.o.
 • wykonywanie / remonty / konserwacja sieci wod.-kan., instalacji odgromowych, sieci energetycznych
 • remonty i modernizacje komór oraz węzłów cieplnych
 • modernizacje przepompowni wód drenażowych i ściekowych
 • opracowanie dokumentacji projektowych

Usługi specjalistyczne i wynajem

Wykonujemy wszelkie specjalistyczne usługi związane z infrastrukturą drogową oraz na obiektach inżynierskich. Wynajmujemy maszyny z doświadczonymi operatorami, z uprawnieniami do wykonania zamawianych usług. W szczególności oferujemy usługi frezowania nawierzchni bitumicznych przy użyciu nowej frezarki.

Zakres robót

 • roboty ziemne i rozbiórkowe
 • roboty torowe i spawalnicze
 • stabilizacja gruntu
 • ścianki szczelne
 • utrzymanie czystości na obiektach użyteczności publicznej
 • wynajem sprzętu
 • sprzedaż sprzętu

Jak pracujemy

Roboty realizujemy zgodnie z przyjętą przez inwestora w projekcie technologią bądź opracowujemy własne projekty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Stosujemy materiały i technologie, które posiadają certyfikaty oraz deklaracje zgodności z normami.

W trakcie prowadzonych prac dbamy o środowisko naturalne. Stosujemy ekologiczne maszyny, przyjazne środowisku naturalnemu materiały, segregujemy powstałe odpady.

Prowadzimy działalność na obszarze województwa dolnośląskiego oraz, w zależności od wielkości zleceń, województw ościennych tj. opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Posługujemy się nowoczesną, własną bazą sprzętową.

Baza sprzętowa

Systematycznie inwestujemy w nowe, wydajniejsze i bardziej ekologiczne maszyny i urządzenia.
Dysponujemy sprzętem do wykonywania:

 • robót drogowych: bitumicznych, brukarskich
 • robót inżynieryjnych związanych z budową obiektów inżynierskich
 • robót utrzymaniowych
 • robót utrzymaniowych

 

Posiadany sprzęt pozwala na specjalistyczne wykonanie prac w różnych warunkach przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości usług, precyzji, jakości i bezpieczeństwa:

 • rozkładarki mas bitumicznych, frezarki do nawierzchni bitumicznych, walce drogowe, recyklery, patchery , termosy do przewozu mas bitumicznych,
 • ciągniki siodłowe wraz z naczepami do transportu kruszyw , naczepy do przewozu sprzętu budowlanego,
 • koparki kołowe, obrotnice na koparki do precyzyjnych prac ziemnych, system niwelacji do koparek kołowych,
 • koparko-ładowarki, równiarka do prac drogowych
 • flota aut dostawczych oraz pojazdów ciężarowych do drobniejszych prac np. w centrum miasta gdzie nie ma możliwości wjechania ciężkim sprzętem,
 • sprzęt drobny, zagęszczarki 60-550 kg, specjalistyczne laty do niwelacji kruszyw, agregaty prądotwórcze, sprężarki, sprzęt spawalniczy,
 • zgrzewarki do muf przy realizacji sieci ciepłowniczych, sprzęt do wpinek na gorąco przy realizacji sieci ciepłowniczych