rad-pol logo

Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej oraz rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Powrót

Budowa drogi rowerowej na odcinku od   ul. Spiskiej  do   ul. Borowskiej  oraz rozbudowa   ciągu    pieszo – rowerowego  w ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Zakres robót obejmował budowę drogi dla rowerów o długości 515mb.  Droga została wybudowana  zgodnie z dotychczasowym przebiegiem ciągu o nawierzchni bitumicznej.

Wzdłuż ul. Borowskiej wykonano również ciąg pieszo- rowerowy o nawierzchni bitumicznej.

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2019-2020