rad-pol logo

Przebudowa Kładki Piaskowej we Wrocławiu

Powrót

Wykonanie wymiany konstrukcji drewnianego pomostu na Kładce Piaskowej we Wrocławiu na konstrukcję z desek kompozytowych

Zakres robót obejmował wykonanie:
Rozebranie konstrukcji mostowych z drewna
Transport drewna samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko Inwestora
Mycie starych konstrukcji stalowych wodą z detergentem pod ciśnieniem
Przygotowanie podłoża poprzez piaskowanie do stopnia czystośći Sa 2,5
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
Montaż belek podwalinowych z drewna kompozytowego o przekroju 80mm x 80mm 
Montaż pomostu z drewna kompozytowego o przekroju 40mm x 200mm

 

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2019

Zakres prac

2019