rad-pol logo

Przebudowa ul. Klasztornej we Wrocławiu

Powrót

Przebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zakres robót obejmował: 

Opracowanie dokumentacji: projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dla branż:  część drogowa, przebudowę kolizyjnego uzbrojenia terenu i  zieleni, organizacja ruchu zastępczego, docelowego

Wykonanie robót drogowych : budowa nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie zieleni

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2018