rad-pol logo

Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu

Powrót

Zakres robót obejmował wykonanie:

 • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
 • nawierzchni chodnika  i zjazdów z kostki betonowej 
 • obrzeży betonowych
 • krawężników betonowych
 • ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm dwa rzędy
 • montaż słupków zabezpieczających
 • przebudowę oświetlenia drogowego (lampy oświetleniowe, kabel oświetleniowy)
 • zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze jezdni, zatok postojowych i zjazdów (sieci energetyczne i teletechniczne)
 • demontaż złącza i linii kablowej z latarni do złącza
 • likwidacja oraz zabrukowanie zieleńców pozostałych po przesunięciu słupów oświetleniowych
 • przestawienie słupków ulicznych oraz likwidacja oznakowania poziomego na wysokości progów zwalniających
 • korekta łuku zjazdu do osiedla CPR „Wiosna” zraz z zabrukowaniem części pasa drogowego.
   

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2018