rad-pol logo

Przebudowa ul. Złotnickiej we Wrocławiu

Powrót

Przebudowa ul. Złotnickiej we Wrocławiu

Zakres robót obejmował wykonanie: 

  • opracowanie dokumentacji projektowej 
  • wykonanie robót drogowych - budowa konstrukcji drogi wraz elementami brzegowymi
  • docelowa organizacja ruchu i elementy BRD m.in  wykonanie wysp azylu o wymiarach 2,0 m x 2,0 m z tworzywa sztucznego, przykręcanych wraz z montażem słupków uchylnych U-5b z znakiem C-9
  • przebudowa sieć elektroenergetyczna SN
  • przebudowa sieci gazowej - gazociąg średniego ciśnienia – przełożenie istniejącego gazociągu śr. ciśnienia poza obrys poszerzenia jezdni z wykorzystaniem rury De225 SDR17,6 PE 100
  • wykonanie zieleni- nasadzenia i trawniki

Zleceniodawca

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Rok

2018-2019