rad-pol logo

Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu

Powrót

Od wielu lat realizujemy remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, kamiennych jezdni i chodników na terenie m. Wrocławia

 • mieszankami mineralno – bitumicznymi na gorąco,
 • mieszankami mineralno – bitumicznymi na gorąco z Recyklera,
 • mieszankami mineralno – asfaltowymi bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczaniem mechanicznym – czopowanie ubytków w technologii na gorąco lub na zimno,
 • mieszankami mineralno – bitumicznymi w technologii Patchera,

oraz roboty towarzyszące:

 • regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej,
 • wymiana krawężnika betonowego,
 • regulacja krawężnika kamiennego,
 • rozebranie nawierzchni bitumicznej,
 • rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, 9/11,
 • wykonanie podbudowy tłuczniowej,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej,
 • wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia, mechaniczna ścinka poboczy
 • wzmocnienie poboczy,
 • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej,
 • remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań,
 • regulacja wysokościowa włazu kanałowego,
 • regulacja wysokościowa studzienki ściekowej,
 • regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych,
 • wykop mechaniczny lub ręczny,
 • rozebranie i ustawienie obrzeży betonowych.

Inwestor na swoim fanpage opublikował film poglądowy,  jak należy wykonywać tego typu remonty, stawiając nas jako wzór

link poniżej:

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - Remonty cząstkowe z bliska | Facebook

 

 

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2010-2021